Адрес:

Централен офис – гр. София:
София Еърпорт Център
бул. Христофор Колумб 64

Телефон:

 +359 878 747 218

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПОРЪЧКИ ПО ТЕЛЕФОНА

Имейл:

office@modernstyle.bg

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПОРЪЧКИ НАПРАВЕНИ ЧРЕЗ ИМЕЙЛ

Модърн Стайл ЕООД

ЕИК: 201050030